CarbonWorld.io

טכנולוגיה

טכנולוגיית אקלים מוגדרת כטכנולוגיות שמתמקדות במפורש בצמצום פליטת גזי חממה או טיפול בהשפעות של שינויי האקלים. שוק טכנולוגיית האקלים הוא שוק מהיר, בנוסף מציע ליזמים לא רק תשואות כספיות אלא גם את ההזדמנות במתן פתרונות לבעיות האקלים והשפעה חברתית.

העולם מתחלק לחמישה סוגים של טכנולוגיות

לטיפול במשבר האקלים

מבוססי טבע

מימן

רשת חשמל

חקלאות

מעכבי מתאן

סוגי טכנולוגיות אקלים

ניתן לקבץ את הטכנולוגיות לשתי קבוצות עיקריות כאלה שמצמצמים 
וכאלה שמסירים ישירות פליטות

ניתן לקבץ את הטכנולוגיות לשתי קבוצות עיקריות כאלה שמצמצמים 
וכאלה שמסירים ישירות פליטות

he_ILHebrew