CarbonWorld.io

גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ פועלת לפיתוח פרויקטים המפחיתים CO2 ומוכרים את הפחתות הפחמן הללו לציבור כדי לקזז את הפליטות שלהם.   גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ יצרה שוק המספק לך מקום למצוא, ללמוד ולרכוש נקודות פחמן מוסמכות של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ מפרויקטים שעזרנו לפתח ו/או לאשר.   אנא המשך לקרוא כדי לגלות עוד על זכויותיך כקונה. על ידי רכישת זיכוי פחמני בשוק של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ, אתה מקבל ומסכים למדיניות החברה שלנו.   תנאים לרכישת זיכויים   על ידי קנייה בשוק של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ, אתה מבין ומסכים כי:  
 1. אתה בן שלוש עשרה (13) לפחות;
 2. יש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה;
 3. קראת את רשימת הפרויקט, כולל תיאור הפרויקט, לפני ביצוע הרכישה;
 4. תגיש תשלום מתאים ובזמן ותעמוד בתנאי התשלום;
 5. תשלומים באמצעות הפלטפורמה המקוונת של Project Marketplace מתבצעים באמצעות ספקי תשלומים של צד שלישי;
 6. כל המחירים הם בדולרים וכל התשלומים צריכים להתבצע בדולרים;
 7. גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ תיקח 15% מהתמורה מהמחיר הרשום בעת הרכישה ב-Marketplace לכיסוי שערי חליפין חוץ, עמלות עסקה, ועלויות הניהול עבור אירוח ותחזוקת הפלטפורמה המקוונת של Project Marketplace;
 8. לאחר הרכישה, זיכויי הפחמן של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ יופסקו לציבור כמעט בזמן אמת. זה מבטיח שהזיכויים לא יוחזרו או יימכרו מחדש;
 9. תעודת פרישה המתעדת את פרטי הרכישה ומספקת קישורים לזיכוי הפרישה תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני המשמשת לרכישת נקודות הפחמן המוסמכות של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ;
 10. לא ניתן למכור את קרדיט הפחמן שנרכשו דרך Project Marketplace ואילך;
 11. פרישות הקרדיט מוצגים בפומבי ברישום של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ. פרישות כוללות את שם הייחוס ומספר ההזמנה בלבד;
 12. זיכוי פחמן הנמכרים על ידי גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ הם לשימוש אישי ואתה מסכים לא להשתמש בהם למטרות מכירה חוזרת כלשהן.
  תהליך רכישת זיכויים   ברכישת זיכוי פחמן, תקבל תעודה שאינה ניתנת להעברה, שנשלחה במייל, כדי לאשר שהפליטות יפוצו. התעודה אינה מרמזת על ניטרליות פחמן או כל דבר אחר מלבד פרישה של המספר המצוין של אשראי פחמן עם אישור גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ.   תנאי תשלום ניתן לבצע תשלומים באופן מקוון דרך גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ Marketplace באמצעות כרטיס אשראי או חיוב. הכספים חייבים להגיע לחשבון הבנק של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ לפני שניתן יהיה לפרק את זיכוי הפחמן. בתוך שלושה (3) ימי עסקים מרגע קבלת הכספים, גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ תוציא את הזיכוי הפחמן בפומבי ותפיק תעודת פרישה שתשלח אליך.   תשלומים חוזרים   אם אתה רוצה לקזז בקביעות את פליטת הפחמן שלהם, אנו מציעים את האפשרות לבצע תשלומים חוזרים עבור זיכוי פחמן. גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ תשמור בצורה מאובטחת כל פרטי תשלום ותחייב אותך בתחילת כל חודש. תקבל קבלה חודשית במייל על הרכישה. אם בשלב כלשהו תרצו לבטל את התשלומים החוזרים, תוכלו לבטל את המנוי באתר גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ לפני תקופת החיוב הבאה, והתשלומים החוזרים יפסיקו.   החזרים   זיכוי הפחמן המוסמכים של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ שתרכוש יופסקו על ידי גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ כך שלא ניתן יהיה להחזיר אותם או למכור אותם מחדש. לכן הם אינם ניתנים להחזר.   הפחתת מס   הרכישה שלך של גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ – זיכוי פחמן מאושרים עשויה להיות ניתנת לניכוי מס בהתאם לחוקי מדינת הולדתך. גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ אינה מספקת מצגים או התחייבויות לגבי האם הרכישה שלך ניתנת לניכוי מס. גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ לא תספק בכל עת ייעוץ באשר לרכישתך ניתנת לניכוי מס. במקום זאת, עליך להתייעץ עם איש מקצוע מס מקומי.   מחשבון הפחמן שלנו   חישובי הפליטות שנעשו על ידי מחשבון הפחמן גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ מבוססים על התשובות שלך לשאלות שנשאלו. החישובים שלנו הם הערכות המבוססות על הנתונים המדעיים העדכניים ביותר הקשורים לגורמי פליטה, אך לא ניתן להבטיח את דיוק החישובים. עם פרסום נתונים מדעיים חדשים, נסקור את המתודולוגיה שלנו לחישוב פליטות ונבצע התאמות מתאימות לפי הצורך.   גלובל קליימט טכנולוגיות בע”מ אינה אחראית לטענות של כל משתמשי מחשבון פחמן שהם, או שהעסק שלהם הוא, ניטרלי פחמן.   מָשׁוֹב   אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות זו, אנא צור איתנו קשר בכתובת office@globalclimatetech.com  
en_USEnglish